วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร "ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม"

 

ประชุมเรื่องการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา(Excellent Center)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567