วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร "ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม"

ร่วมโครงการบริจาคโลหิต จิตอาสา ช่วยชาติ  

 27 2 6 67

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ขอเชิญ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน-นักศึกษา(ภาคปกติ และ ระยะสั้น) และบุลคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต จิตอาสา ช่วยชาติ ในวันอังคาร ที่25 มิถุนายน 2567 ตั้งเเต่เวลา 09.00-12.00 น.